Представителство

Развиването на бизнеса в друга държава, където не се познават законите, където се говори на непознат за вас език е труден процес.

Една от целите на Иком Консулт-М е да подпомага изцяло представителите на чужди страни, които предприемат действия за започването на бизнес в България. От регистрацията на търговското дружество до консултациите, счетоводното обслужване, юридическото обслужване, пълното администриране на дейността им – връзките с българската администрация, банки, организации. Съпричастността и професионализма на екипа на Иком Консулт-М дава възможността на чуждестранните представители в България с увереност да осъществяват бизнеса си, защото могат да се доверят изцяло на нашата подкрепа и съдействие, което получават чрез нашите услуги.