Годишно счетоводно приключване

Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти на Иком Консулт-М и включва:

  • Осчетоводяване на предоставените счетоводни документи;
  • Изчисляване на данъците;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация;
  • Изготвяне на годишен финансов отчет, съгласно действащото законодателство.