Одиторски заверки

Нашите партньори, специализирани одиторски предприятия, са изцяло на наше разположение за:

  • Проверка и заверка на годишните финансови отчети от дипломиран експерт счетоводител  при спазване на Националните и Международни одиторски стандарти;
  • Консултации относно точността и достоверността при изготвянето на годишните счетоводни отчети.