Администриране на възнагражденията

Независимо от вида на организацията ви, Иком Консулт-М може да ви предложи всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на вашите служители и поддържане на трудовите досиета.

  • Управление на дейностите, свързани с обработката на възнагражденията от първоначалните справки за отчитане на положения труд до окончателното заплащане на възнагражденията; официалната комуникация с данъчната администрация за подаване на всички задължителни отчети, справки и декларации;
  • Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служители, прекратяване и промени на трудовите правоотношения, както и всички документи, свързани с полагането на труд по граждански правоотношения;
  • Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите на вашата организаци.