Финансови анализи и диагностика на бизнеса

Важен момент от управлението на бизнеса е възможността да се определи как се развиват отделните дейности. До колко една дейност е рентабилна или не е чак толкова рентабилна, въпреки по-големия оборот от нея. 

Финансовият анализ, който предлага Иком Консулт-М не се свежда до изчисляване на отделни показатели, чиито стойности не говорят на разбираем език на мениджърите и собствениците на бизнеса. 

Анализите, които изготвя Иком Консулт-М показват: рентабилността на отделните дейности от вашия бизнес, рентабилността на отделните видове разходи. Тези анализи ви дават информация правилно ли се развива вашия бизнес и ако не, чрез диагностиката да се открият проблемните места. 
Тези анализи могат да доведат до коренна промяна на стратегията на бизнеса ви. 

Те показват в кой момент е добре да инвестирате, в кой момент да спрете.
Тези анализи ви дават информация, която да използвате при сключването на вашите търговски сделки.