Изграждане и оптимизация на организационните структури на бизнеса

Организационната структура на бизнеса зависи от неговия вид и от данъчното третиране на дейностите му.

Различните дейности много често имат различно данъчно третиране, което изисква още преди да се пристъпи към регистрация на търговското дружество, те да бъдат ясно дефинирани. 

На база тенденциите в развитието на бизнеса ви, се определя риска, което също предполага изграждането на определена структура или промяна на съществуващата, пред вид новите условия. 

Нашият опит в това направление е богат и проверен. Изградени от нас организационни структури в бизнеса си използват много български големи компании, както и няколко големи международни компании – за бизнеса си не само в България, но и в Европа.