Текущо счетоводно обслужване

ИКОМ КОНСУЛТ-М предлага счетоводни услуги за български и международни компании от множество индустрии:

  • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите национални и Международни счетоводни стандарти;
  • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
  • Комуникация и представителство пред данъчната администрация;
  • Изготвяне на междинни счетоводни отчети за целите на управлението;
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети и данъчна декларация;
  • Данъчни консултации и данъчно планиране.