„Иком Консулт – М” ЕООД

Иком Консулт-М доказва своя професионализъм и лоялност към своите клиенти близо двадесет години. 
 
Водещото в работата на нашата компанията при осъществяването на целия набор от услуги, който  предоставяме на своите клиенти, е консултантското начало - преди предприемането на  всяко едно действие, имащо финансово отражение в осъществяваната от тях дейност. 
 
Нашият прекрасен екип са добри професионалисти, с богат опит в областта на счетоводството, българското и международно данъчно законодателство. Това са преди всичко хората, на които може да се разчита и в най-трудните моменти.
  
Чрез нашите партньори – юристи, ние изцяло затваряме кръга на комплексността на предоставяните от нас услуги. Работата ни в екип с нашите партньори – юристи, одитори, данъчни консултанти гарантира обхващането на всички аспекти от предоставяните от компанията услуги – счетоводни, консултантски, юридически, одиторски.
  
За нас е важно да осигуряваме спокойствието на своите клиенти в разгръщането на техния бизнес. 

Особено важен момент в нашата работа е работата с чужденците, които позиционират своя бизнес в България. Чуждото за тях законодателство, непознатия за тях език, всичко това създава много трудности пред тях. Ние, представителите на Иком Консулт-М сме хората до тях – с професионализма си и голямата ангажираност за техния успех. Всичките наши клиенти от Европа с успешния си в България бизнес са доказателство за това. 
Ние успяваме чрез тях и те успяват чрез нас.
 
Иком консулт-М спазва най-високите международни стандарти за качество на професионалните услуги. Компанията има въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, сертифицирана от германската компания DAkkS.

В настоящия момент, Иком Консулт-М разширява все повече и повече пакета от услуги и провежда кампания за набиране  допълнително на персонал. Защото нашите клиенти, подкрепяни от качеството на предоставяните им услуги и доверието, което имат в нас, разширяват в пъти повече своя бизнес.